1. aşağıda belirtilen önermelere katılıyorsanız evet, katılmıyorsanız hayır deyin.

  1. "kürt" lafını duyduğum an baykuş gibi gözlerim fırlıyor.
  2. son 2 yıla kadar nefret ettiğim hükümete sempati duyar oldum
  3. cemevlerine ibadethane statüsü verilmesini kabul edemem.
  4. başkanlık sistemi olsa bu olan bitenlerin hiçbiri yaşanmazdı.
  5. kutsal değerleri eleştirmenin hakaretten farkı yoktur
  6. toplumsal hayatın içinde türkçe'den başka bir dil konuşulduğunu duyduğumda gıcık oluyorum
  7. başkanlık sistemi çok iyi bir sistem ancak eyalet sistemi şeklinde olmamalıdır
  8. din,dil,ırk birer gurur kaynağıdır
  9. taş üstünde taş baş üstünde baş bırakılmazsa ülkenin doğu/kürt sorunu biter
  10. işçinin,öğrencinin, yoksulun, eş cinsellerin kısaca haklardan mahrum olanların önceden izin almadan yaptıkları eylemler gayrimeşrudur.


  tamamınına 'hayır' demişseniz " faşist olmadığınız için tebrikler ancak bu ülkede yaşadığınız sürece elimizden sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor"

  en az 1 'evet"iniz varsa "tebrikler siz bir faşistsiniz, devrin sefasını sürebilirsiniz".

  "evet" sayınız 5'in üstündeyse zaten bu satırları okurken "böyle başlık mı olur " demişsinizdir.

mesaj gönder