1. zaten devrimi halk yapmaz halkın önde gelenleri, aydınları bir yol açar, halk her zamanki koyunluğuyla yeni önderlerinin peşinden gider. ekim devrimi de böyle olmadı mı mesela? çar ın en önemli adamları, sinsice güç biriktirip, halkı ayaklandırdılar. gerisi kendiliğinden geldi. burjuvadan dönme bolşevikler, sosyalist devlet kurdu.

mesaj gönder