1. çok kullanılmasa da bazı sıradışı kelimelere sahip dünya dili. fütursuzca ezberlemek istiyenler için:

  acersecomic: saçını hiç kestirmemiş kişi.

  biblioclasm: kitapları veya basılı materyalleri törenle yok etme.

  cacodemonomania: bedenin şeytani bir ruh tarafından ele geçirildiğine yönelik patolojik inanç.

  dactylion: orta parmağın uç noktası.

  enantiodromia: bir şeyi tam tersine dönüştürmek.

  fanfaronade: caka satmak; boşa böbürlenmek; küstah tavır ve davranışlar sergilemek; hava atmak.

  gorgonize: bir şey üzerinde şok edici veya hipnotize edici bir etki bırakmak: Sersemlemek veya afallamak.

  hamartia: trajik bir kahramanın onu ölüme götüren karakter bozukluğu veya hatası.

  infandous: üzerinde konuşulması mümkün olmayan veya söylenmesi iğrenç olan şey.

  jettatura: nazar etme.

  ktenology: insan hayatını sonlandırma bilimi.

  leptosome: vücudu zayıf, ince veya çelimsiz olan kişi.

  montivagant: dağ tepe dolaşmak.

  noegenesis: bilgi üretimi.

  ostenitferous: gelecek âlâmetlerine veya doğaya aykırı ya da doğaüstü işaretlere yol açan.

  pogontrophy: bıyıkları, sakalı, favorileri veya yüzdeki diğer kılları uzatma veya şekillendirme eylemi.

  quockerwodger: on dokuzuncu yüzyılda bir süre siyasi bir hakaret olarak da kullanılan, tahtadan bir oyuncağa verilen isim.

  recumbentibus: sözle veya fiziksel olarak yapılan öldürücü vuruş.

  scripturient: şiddetli bir yazma arzusuna sahip olmak.

  tarantism: istemdışı dans edilmesine yol açan rahatsızlık.

  ultracrepidarain: bilmediği konularda fikir ve tavsiye veren kişi.

  vernalagnia: baharla birlikte gelen romantik ruh hali.

  welter: birbirine karışmış bir yığın eşya; keşmekeş; dağınıklık; karmaşa.

  xenzation: bir yabancı olarak gezme eylemi.

  yonderly: zihnen veya duygusal olarak uzakta olan; dalgın.

  zugzwang: her karar veya hareketin kişinin aleyhine sonuçlanacağı durum.

  kaynak

mesaj gönder