1. 1640 ingiliz devrimi temelleri 15. ve 16. yüzyıla dayanan, merkezi krallığın güçlenmesi ve 17. yüzyılda yerel ve ulusal düzeydeki temsili güçlerin bu merkezi krallığın mutlak otoritesine karşı çıkması sonucunda bir iktidar paylaşımı şeklinde olmuştur. parlamento ile taç arasındaki bu paylaşım kavgası ingiliz devrimi olarak adlandırılır.

  1640 devrimi yani ingiliz iç savaşı 'öncesinde de' kraliyet otoritesinin halk tarafından kısıtlandığı görülmüştür ingiliz tarihinde:

  şöyle ki bu devrim bir anda özgürlük mücadelesi veren halkın ilk hamlesi değildir. adadaki demokrasi hareketleri 1215 magna carta anlaşmasına kadar dayanır. 63 maddelik fermanda ingiltere kralı, kişi dokunulmazlığı ve güvencesi ile ilgili düzenlemeleri ve kralın yönetim ve denetim üzerindeki yetkileri üzerindeki düzenlemeleri kabul etmek zorunda kalmıştır. bunu izleyen dönemde ingiltere'de iki meclisli parlamento oluştu ve "lordlar kamarası" ile "avam kamarası" ortaya çıktı.

  devrimin ayak sesleri kendini 300 sene öncesinden iyiden iyiye duyuruyordu ancak bu devrim bir anda ortaya çıkmamış bir olgu biçiminde yüzyıllara yayılarak daha sistematik bir biçimde hayat bulmuştur. devrimin oluşum süreciyle ilgili "1381 köylü ayaklanmaları"nı da ele almak durumundayız. topraksız kalan köylülerin kente göçü hızlandırması ve ingiliz feodalizminin sonu olmuştur bu isyanlar.

  ilerleyen dönemlerde ada, katolik kilisesinden ayrılarak kendi kilisesini kurmuş ve püriten devrim, yani din devrimi gerçekleşmiştir. bu püriten devrimin sınıf temeline dayandığı kanaatinde olanlar ve aslında bir burjuva devrimi olduğunu iddia edenler de mevcuttur. haklı gerekçeleri ise katolik kilisesinin elinde bulundurduğu verimli toprakların ve tüm zenginliklerin oluşturduğu bir soylu tabakasının ortaya çıkmasıdır. o dönemde ingiltere'de soylu enflasyonu da ortaya çıkmıştır.

  o dönemde tahta çıkan birinci charles kötü giden ekonomiyi şaha kaldırmak için baskıcı ve otoriter bir tavır takınmış, bu sebeple ingiliz parlamentosunu feshetmiş ve 11 yıl sürecek olan baskı rejimi hayata geçmiştir.

  bu baskı döneminde beklenenin aksine ekonomisi daha da kötüye giden ingiltere'de, kralın çağrısı üzerine 1640 ilkbaharında parlamento yeniden toplanmış ve parlamentonun istediği vergi yasaları hakkında olumsuz fikre sahip olan kral tekrar parlamentoyu dağıtmıştır. 3 hafta kadar açık kalan bu parlamentoya ingiliz tarihinde "kısa parlamento" adı verilir. aynı yılın kasım ayında parlamentoyu yeniden toplamak zorunda kalan kral ve bu "lütuf"a daha hoşgörülü davranan parlamento dönemi 8 yıl sürmüş ve "uzun parlamento" olarak adlandırılmaktadır. uzun parlamento döneminin ilk 7-8 aylık dönemindeki gelişmeler ise 1640 ingiliz devrimi'ni oluşturur.

  bu dönemin en önemli icraatları şunlardır:

  -kralın eski hükumetindeki birçok isim yargılandı, idam edildi,
  - kralın emri altında sürekli bir ordu bulunmaması kararlaştırıldı,
  - kralın parlamento denetimi ve yasama faaliyetleri kırıldı,
  - kilisenin denetimi parlamentoya bırakıldı.

  şartlar konusunda hemfikir olamayan taraflar arasında 1642 yılında askeri mücadele başladı ve o dönemde özgürlük yancısı olan parlamenterler krala nazaran daha çok rağbet gördüler, o dönemde oliver cromwell ortaya çıktı. ve kral londra'yı terk etmek zorunda kaldı. kralın kaçması ingiliz iç savaşı'nı yeniden başlattı ve cromwell önderliğinde parlamento, krala karşı savaşı yine kazandı ve 1649'da kral birinci charles yargılanarak boynu vuruldu. bunun üzerine ingiltere, "özgür bir cumhuriyet" olarak ilan edildi. ancak cromwell yönetimi de diktatörlükten öteye gidemedi ve o ölene kadar devam eden bir baskı dönemi başlamış oldu, ta ki 1658'e kadar.

  cromwell'in ölümünün ardından ingiltere'de bir lider boşluğu ortaya çıktı ve eski kraliyetin tekrar tahta çıkması kararlaştırıldı. parlamento benzeri bir kurulun tahta çıkarttığı ikinci charles minnettarlığını, kralın yetkilerinin kısıtlanmasını kabul ederek ve yönetimi büyük ölçüde parlamentoya bırakarak gösterdi. böylece ingiltere'deki demokratikleşme hareketleri sağlam bir zemine oturmuştu yüzyıllardan gelen geleneğin de birikimiyle.

mesaj gönder