1. çoğu tarihi araştırmada; anadolu ve çevresinden göç ettikten sonra gene bu bölgede var olan site devleti tecrübelerinden dolayı sahip oldukları toplumsal gelişkinlik seviyeleri sayesinde henüz klan örgütlenme aşamasında olan topluluklara^:özellikle latinler'e^ üstünlük sağlayarak roma devletinin temellerini atan halk olarak olarak geçmektedir.

    klan seviyesinin üstündeki toplu yaşama geçişin bilgisini ve pratiğini anadolu'dan^:ya da şimdiki yunanistan'ın belli kesimini de kapsayacak şekilde yukarıda ifade edildiği gibi küçük asya'dan^ roma'ya taşımışlardır.

mesaj gönder