1. bakınız çok enteresan,

    günümüzde, kenan evren'i sevgi ve saygıyla anan yok iken, üstelik kendi döneminde halkın %92'sinin alkışlarını, övgülerini almasına rağmen, onun astırdığı bu çocuğu (hukuk düzenince 18 yaşını doldurmayan herkes çocuktur) toplumun radikalleşmeyen-kutuplara koloni kurmayan ayı cinsleri haricinde herkes üzünçle anar... toplum vicdanının keşkesidir bu çocuk. o dönemde ise hain idi, devletin yanlış politikalarının neticesinde yaşam hakkı elinden alınan bir birey-bir vatandaş-bir çocuk idi... düşünceleri, eylemleri hukuk düzenine aykırı idiyse bile böyle bir cezalandırmayı kanaatimce hak etmiyordu. hemen ekleyeyim, idam kanaatimce insanlık suçudur.

    ünlü bir söz var, kızılderili atasözü olduğu iddia edilen, "... kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir" diye... suyun akışına, zamanın getirilerine hiçbir beşer karşı koyamaz ve olacakları engelleyemez. tarihsel gerçeklikler nedensellik ilkesi gereğince tekerrür edebilir tekerrür etmese de benzer sebepler benzer sonuçları doğurur. diyalektik bir bütündür, rüzgar eken fırtına biçer, ki biçmiştir, biçecektir de...

    bundan çok değil, 20-30 sene sonra -kişiler için uzun bir süre belki ancak tarih için bir göz açıp kapama süresi bile değil- tüm ihtişamıyla hükümranlık kuranların, halkın çıkarlarına aykırı davrananların, totaliter bir rejim inşa etmeye çalışanların, insan haklarına saygı duymayanların, hukuku ayaklar altına alanların da kenan evren ile benzer bir sonu, benzer bir kaderi yaşamayacağını söylemek tarih bilimiyle ve diyalektik ile çelişir, illiyet rabıtasına aykırı düşer. bugün de halkın çoğunluğunun mutlak desteğini arkasına alanlar, o günkü ihtişamlı iktidarlar gibi gün gelir nefretle anılır...

    ama o günkü gibi zulüm görenler, sürülenler, fişlenenler, öldürülenler, bir mücadelenin içine girip de mücadeleleri uğruna can verenler erdal eren gibi kahraman olarak anılır, hiç değilse sempati duyulur, en azından toplum vicdanının keşkesi olarak kalırlar...

    ölmez sağ kalırsak, bu mecra da faaliyetlerine devam etme olanağı bulursa tarih bize bu savımın ne derece doğruluk payına sahip olduğunu gösterecektir.

mesaj gönder