1. diyalektik perspektifi aktaran herakleitos fragmanlarından biridir. çatışmayı ve savaşı klişe bağlamlardan kopararak yüceltmesiyle herakleitos, marx'ın en fazla saygı duyduğu ilk çağ filozofudur.

    herakleitos savaşı, kozmik savaş ve antropolojik savaş olarak ikiye ayırır: “kozmik savaş bir arada bulunan karşıt öğelerin birbirleriyle olan savaşıdır. bu savaş, oluşun nedenidir. bu savaşın sonunda nesneler şu ya da bu şekilde ortaya çıkarlar. antropolojik savaş ise insanın thymos’a (tutku ve arzulara) karşı verdiği savaştır.”

mesaj gönder