1. ana kuvveti osmanlı devleti'nin oluşturduğu anadolu türk beylikleri ile asıl kuvveti sırp olan balkan devletleri arasında 1389 yılında yapılan savaştır. balkan güçleri yenilmiştir. savaş sonunda 1. murat şehit edilmiştir.