1. sscb'nin ankara büyükelçisi trentiev tarafından türkiye dışişleri bakanı şükrü saracoğlu'na verilen, önceleri 51nci alman kimya alayı'nın arşivlerinde bulunan , alay arşivinin sscb'nin eline geçmesiyle birlikte sscb'nin ankara elçisine türkler'e bilgi verin diyerek gönderilen, böylelikle türkiye'nin haberdar olduğu bugün genelkurmay'ın arşivlerinde bulunan plan.

  1940-41 yıllarında türkiye'ye saldırı konusu alman genelkurmayı için oldukça önemli bir uğraşıydı 1939 kasımına kadar türk ordusunda eğitmen olarak görev yapan general ritter von mittelberger, 10 şubat 1941'de alman genelkurmay'ına türkiye konulu bir konferans vermişti. generale göre, türk trakya'sına saldırıya geçildiği zaman yıldırım orduları süratle sahil yolundan istanbul'u işgal etmeli ve anadolu'ya geçmeliydi.

  mittelberger daha sonra alman birlikleri için güçlüklerin doğacağını ileri sürüyor ve " eğer türkler büyük bir ruhsal çöküntüye uğramazlarsa çok sert bir direnme ile karşılaşmamız doğaldır " diyordu. bu sırada alman genelkurmay'ının harekat dairesi başkanı albay adolf heusinger'e de "türkiye'yi işgal" planı hazırlaması görevi verilmişti.

  albayın bir hafta içinde hazırladığı plan incelemesi için balkanlar'ı işgalle görevli alman feldmareşali wilhelm list'e gönderilmişti. feld mareşal list'e özel - çok gizli başlığını taşıyan ve 5 bölümden oluşan dosyada istanbul ve izmit körfezi'nin 1/100bin ölçeğinde yapılmış haritalar, uçak alanları, deniz inşaat tezgahları, savaş gereçleri üreten fabrikara, liman tesisleri, demir fabrikaları, tren antrepoları, tersaneler, askeri telsiz istasyonları ve kimyevi madde üreten laboratuarlar özel işaretlerle belirtilmiş. yine bölgedeki tüm köprüler işaret edilmiş ve bunların yapımında kullanılan malzemeler de yanlarına yazılmıştı.

  dosyada harita ve krokiler dışında istanbulla ilgili ayrıntılı bilgi de bulunuyordu. örneğin planın 25'inci sayfasında alman birliklerinin istanbul'da nasıl dağılacağı ayrıntılı şekilde şöyle anlatılmıştı: ".. kumanda heyeti, kurmay başkanları ve karargah birlikleri ancak beyoğlu'nda uygun şekilde yerleştirilebilir. beyoğlu'nda 7 büyük otel bulunmaktadır. bunlardan en iyileri de perapalas ve tokatlayan otelleridir. kumanda heyeti özellikle perapalas oteli'ne yerleşmelidir. bölgede birçok küçük oteller daha vardır. buralarda karargah subayları kalabilir.beyoğlu'nda fransız ve alman okulları gibi sağlam ve büyük binalar da vardır. buraya karargah birlikleri yerleştirilebilir. taksim alanı çevresinde de taşıtların konulmasına uygun büyük kışlalar bulunmaktadır. .."

  dosya daha sonra boğazlar konusunda şu bilgileri de kapsıyordu: ".. karadeniz'in kuzey kıyılarına çıkartma yapmak son derece güçtür. bunun tek nedeni bölgenin fırtınalı ve sarp kayalardan oluşmasıdır. buralara ancak küçük balıkçı kayıklarıyla çıkartma yapılabilir. daha ötede marmara kıyıları hafif meyilli olduğu için buraya çıkartma daha kolay gerçekleşir. ancak buranın çatalca müstahkem mevkiinin ateşi altında olduğu unutulmamalıdır. .."

  hitler'in ertelediği bu planla ilgili olarak, hitler'in genelkurmay başkanı franz halder de güncesine şunları yazacaktı: ".. türkiye'ye saldırmaktan vazgeçmezsek rusya'ya karşı olanaklarımızı kaybederiz. hitler bana son görüşmemizde şöyle dedi; -rusya'yı ezdikten sonra türkiye'ye saldıracağız.- .."
 2. cihan hakimiyeti mefkuresinde olan bir devlet için bu plan gayet doğaldır. belirtmek gerekir ki, 1939 yılında fransa ve britanya ile bir dostluk paktı hazırladık ve pakta göre aslında 1941 yılında almanya'ya karşı savaşa girmemiz gerekiyordu. bunun bilincinde olan almanların o yıllarda böyle bir ihtimale karşı kendi planlarını yapması son derece normaldir.

  nazi yönetimine göre aşağı ırktık, öte yandan birinci dünya savaşında kader ortağı olduğumuz için rusya ve fransa gibi devletlere kıyasla daha saygı duyulası bir devlettik aynı zamanda.