1. n. marr,
  “ermeni kilisesinin ortodoks kilisesinden ayrılmasına
  kadar ermenilerin millî bir adı yoktu.
  ermeni tarihinin eski zamanlara ait naklettikleri
  masaldan başka bir şey değil.”

  sir c. eliot şöyle demektedir: “ermeniler
  tarih boyunca muhtelif milletlerin idaresinde
  yaşamışlar ve hiçbir zaman millî bir hükûmet
  kuramamışlardır.”

  kaynak : esat uras, tarihte ermeniler ve ermeni meselesi, ankara, 1950, s. 97-98.

  düzeltme: başlık başa kalmış.
  konu hakkında güvenilir kaynak var, problem yok.