1. yahudi asıllı türk eğitimci, siyaset adamı ve türk milliyetçisi. soyadı kanunu ile "bodrumlu" soyadını almıştır. 1915 ile 1933 yılları arasında darülfünun'da eğitimci ve profesör olarak çalıştı. 1944-46 yıllarında cumhuriyet halk partisi listesinden t.b.m.m. 7. dönem niğde milletvekilliği yapmış yahudi asıllı türk siyasetçi, gazeteci-yazardır. cumhuriyet döneminde milletvekilliği, kurucu meclis üyeliği veya senatörlük yapmış azınlık mensubu parlamenterden biridir. rodos rüşdiyesi ve izmir sultani idadisi'nden mezun oldu. rodos'ta öğretmenlik ve adalardaki yahudi ve türk okullarında maarif müfettişliği yapti. daha sonra, ittihat ve terakki cemiyeti'ne katıldı ve cemiyetin aktif ve ileri gelen elemanlarından biri oldu. akademisyenlik yaptı. cumhuriyetle birlikte kültürel devamlılığı savunduğu ve harf ve dil devrimlerine karşı çıktığı için üniversite kadrosunun dışında kaldı. 1943 yılında niğde'den milletvekili seçildi.

    1961 yılında ölmüştür.

    galanti aynı zamanda yabancı dilde eğitime karşı çıkanların da öncüsüdür. galanti, bu konuda yazdıkları bağlamında yabancı dilde eğitimi ilk eleştiren ve karşı çıkan kişi olarak bilinir. döneminde önemli fikir ayrılıklarından biri de latin harflerine muhalif olmasıdır. türkiye musevilerinin türkleşmesini de savunmuştur. *