1. bir evlilik devam ederken doğan çocuk ve evlilik bittikten sonra 300 gün içinde doğan çocuğun babasının koca olduğunun kabulüdür. aksi ispatlanabilir fakat artık ispat yükü çocuğun babasının koca olmadığını iddia eden taraftadır. (bkz: medeni kanun m. 285) (bkz: karine)