1. bilginin belli bir zümrenin tekelinde olmaması, alınıp satılan bir meta olmaktan çıkarılması çağımız için bir gerekliliktir. bunu cahilliğe ve kültürsüzlüğe karşı bir tepki olarak görmeliyiz.

    (bkz: aaron swartz)
  2. bilgi bedava olursa bilgi sağlayıcıların bu işten çıkarı nedir diye düşündüren olay.
    (bkz: babasının hayrına çalışmak)
    bilgi sağlayıcı temel kanalları düşünelim mesela.. (hepsinin niteliği tartışılır ama) okul, kitaplar, internet, süreli yayınlar, insanlarla yapılan diyaloglar, aktarılan deneyimler, televizyon, radyo.. şimdi bunların hepsi için geçerli değil fakat siz yıllarca canınızı dişinize takarak okuyorsunuz, kendinizi akademik anlamda geliştirip pek çok bilgiye vakıf oluyorsunuz. bu yolda iyi kötü para, emek, gözyaşı var. ne yaptın farzı misal işte mühendissin ve akustik konusunda çok özelleşmiş bilgilere sahipsin, bu konuda yetkinleşmek için 15-20 sene verdin. kitap yazacaksın öğrenciler, akademisyenler, ilgilenenler faydalansın diye. napacaksın bedava mı dağıtacaksın alınn! bilgi bedava alın gençler buyrun!! yani düşünce olarak iyi güzel hoş ama hiç de realist görünmüyor. zülfiyare dokunacaksa da af falan olmaya.