1. abi
  2. üsluptur.

    doğru kurgulanmış bir üslup tartışmanın refahını artırır, sınırları bulanıklaştırır. tartışmanın amacı dikte veya dayatma değil; fikir, bilgi, davranış aktarımı / paylaşımı olmalı.
  3. karşı tarafın saygıyla ve dikkatli bir şekilde dinlenmesi. olmazsa olmazıdır.
  4. sakin kalmak, sorsan bu soruyu herkes bu cevabı verir ama uygulaması güç bir unsurdur