1. abi
  2. üsluptur.

    doğru kurgulanmış bir üslup tartışmanın refahını artırır, sınırları bulanıklaştırır. tartışmanın amacı dikte veya dayatma değil; fikir, bilgi, davranış aktarımı / paylaşımı olmalı.
  3. karşı tarafın saygıyla ve dikkatli bir şekilde dinlenmesi. olmazsa olmazıdır.
  4. sakin kalmak, sorsan bu soruyu herkes bu cevabı verir ama uygulaması güç bir unsurdur
  5. hatalı olabileceğini kabul etmek. sorgulamaya sevk eder, geliştirir bireyi.