1. abi
  2. üsluptur.

    doğru kurgulanmış bir üslup tartışmanın refahını artırır, sınırları bulanıklaştırır. tartışmanın amacı dikte veya dayatma değil; fikir, bilgi, davranış aktarımı / paylaşımı olmalı.
  3. karşı tarafın saygıyla ve dikkatli bir şekilde dinlenmesi. olmazsa olmazıdır.
  4. sakin kalmak, sorsan bu soruyu herkes bu cevabı verir ama uygulaması güç bir unsurdur
  5. karşıdaki, tartışılan konu hakkında bilgi sahibi değilse ve bilmişlik taslıyorsa -nam-ı diğer cahil- ölü taklidi yapılır.
  6. hatalı olabileceğini kabul etmek. sorgulamaya sevk eder, geliştirir bireyi.