• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (8.00)
Yazar Karl polanyi
büyük dönüşüm - karl polanyi
ilk kez 1944'te "vahşi kapitalizm"in kalesi amerika'da yayımlanan büyük dönüşüm şu cümleyle başlar: "ondokuzuncu yüzyıl uygarlığı çöktü." karl polanyi'nin çöktüğünü ilan ettiği ondokuzuncu yüzyıl uygarlığının can damarı ve temel biçimlendiricisi, kendi kurallarına göre işleyen piyasaydı; emek, toprak ve parayı metalar haline getiren ve insan toplumlarını uluslararası düzeyde eşi görülmemiş bir kurumsal tekdüzeleşme içinde kendine kayıtsız şartsız bağımlı kılan piyasa sistemi... polanyi'ye göre çöküş kaçınılmazdı, çünkü kendi kurallarına göre işleyen piyasa sistemi insan toplumuyla bağdaşması imkansız bir şeydi. büyük dönüşüm, bu bağdaşmazlığın ve kaçınılmaz çöküşün hikayesi. yani hem ekonomik liberalizmin hem de ona karşı kaçınılmaz alternatifler olarak ortaya çıkan faşizm ve sosyalizmin hikayesi... büyük dönüşüm'ün 80'lerde, yani polanyi'nin "insan doğasına aykırı" dediği piyasa toplumunun, insanlık tarihinin son aşaması olarak bütün dünyaya dayatıldığı, ekonomik liberalizmi eleştirmeye kalkanların geri kafalı cahiller ile korumacılık önlemlerinin sağladığı rantları elden kaçırmaya çalışan çıkar gruplarıyla onlara hizmet eden popülist politikacılar olarak görüldüğü, sosyalizmden ise neredeyse bütünüyle ümit kesildiği bir dönemde gündeme gelmesi ayrıca kaydadeğer.
ayşe buğra (kitap arkası)
 1. ilk olarak 1944'de yayımlanan karl polanyi kitabı. kitabın ve yazarın hakettiği ilgiyi görmesi ise söylediklerinin haklılığının ortaya çıkmaya başladığı 1980'lerde olmuştur.

  karl polanyi çalışmada; uluslararası bağlamda kendi kurallarına göre işleyen, insan doğasına aykırı olan piyasa ekonomisinin çöktüğünü anlatır ve bu sistemin alternatifi olarak ortaya çıkan sosyalizm ve faşizmin nedenselliğini araştırır.

  polanyi, ekonomik liberalizmin motoru olan fabrikayı "iblis" olarak nitelendirir.
  ozee