1. daha çok kadınlara yönelik yazılan kitaplara verilen isim.