1. cmac (convergent medium access control-yakınsak ortam erişim kontrolü) düşük görev çevrimli yakınsak mac protokolüdür. geleneksel uyanma planı yaklaşımı, ya periyodik senkronizasyon mesajı yada herhangi bir senkronizasyon için yüksek paket ulaştırma gecikmesine sebep olmaktadır. cmac düşük gecikmeyi desteklerken senkronizasyon ek yükünden kaçınmaktadır. trafik olmadığı zaman sıfır iletişimi kullanmasından dolayı, cmac işlemlere çok düşük görev çevriminde izin vermektedir.

    iletilecek bir paket olmadığı zaman cmac, bmac protokolüne benzer şekilde senkronize olmayan uyku planı kullanmaktadır. eğer gönderici kabul edilebilir yönlendirme metrikleri ile bir düğüme paket iletimi yapabilecek ise cmac her noktaya yayının ek yükünden kaçmak için her noktaya iletimden tek yöne iletime yakınsanır. cmac protokolünde uzun öntakı yerine saldırgan rts kullanılarak uzun öntakılar parçalanmakta ve birçok rts paketi şekline çevrilmektedir. rts paketleri uzun öntakı kullanmamakta ve bu uzun öntakıları sabit kısa şekilde parçalayarak alıcıların geriye cts paketi yollamasına izin vermektedir. trafik oluşursa, cmac düğümleri uyandırmak için birinci olarak her yöne yayını kullanır ve senkronize olmayan her yöne yetersiz yol görev çevriminden tek yöne en uygun yol görev çevrimine yani senkronize bir plana yakınsanır. cmac protokolü, kanal belirlemesi için çift kanal denetimini kullanan saldırgan rts, ileticiyi çabuk bulabilmek için her noktaya yayın ve her noktaya yayının ek yükünü azaltmak için paket iletimini yakınsama seklinde 3 tane bilesen içermektedir.
    akif