1. bilindiği gibi su şeffaftır. denizlerin mavi olma nedenini sorgulamak.

    balıklar mavi sıçıyor olabilir.
  2. Sıklıkla renksiz olarak tanımlanmasına rağmen aslında suyun renginin oldukça soluk tonlu bir mavi olmasından gelir. şuradan

    bir de tüm denizler mavi değildir... kimisi hüzün karasıdır...
  3. mavi umuttur. deniz de umuttur. o halde deniz mavidir.