1. avustralyalı hukukçu, modern hukuk sosyolojisinin kurucularindan kabul edilir. sorgulaması, hukuku hukuksal kurallar ve kararlar toplamı olarak gören hukuk kuramlarının toplumsal gerçeği görmekteki yetersizliklerini fark etmesi ile başlar. yaşadığı bölgede çeşitli etnik gruplar ve topluluklar yaşamaktadır. buradaki gözlemleri sonucunda "hükmi hukuk" ve "yaşayan hukuk" kavramını ortaya atmıştır. hükmi hukuk yargılamaya ilişkin normlar, yaşayan hukuk davranışları düzenleyen normlara ilişkindir. ona göre diğer kuramlar yaşayan hukuku göz ardı etmektedir.