id


 1. freud un kişilik tanımlamasında (kendi oluşturduğu )yapısal kuramdan hareketle açıkladığı ; kişiliği oluşturan en önemli üç bileşenden biridir.id ruhsal enerjinin kaynağını oluşturan kişiliğin ilkel bileşenidir.dürtüsel davranış kalıplarını içerir.yeme, içme, cinsellik, saldırganlık ... gibi.
  (bkz: psikanaliz)
  diğer bileşenler için (bkz: ego) , (bkz: süperego)
  dlg
 2. freud'un sözüyle ego şahlanmış bir at üzerindeki şovalye gibidir. id ile süperegonun isteklerini uzlaştırmaya çalışan hakemdir.

  id, ego ve süperego insan zihninin katmanlarıdır. bu katmanlar birlikte yer almalarına karşın farklı düzlemlerde fonksiyon görürler.

  id, zevk temelli bir istekler ve aşırı ısrarcı temel enerjinin çıkış noktasıdır. temel ve en ilkel benliktir. ana kaynağı cinsellik, açlık gibi ihtiyaçların en bencilce doyurulmasıdır.
 3. bebeğin açlık güdüsüyle anne memesine saldırması id'in bir fonksiyonudur
 4. dünyaya insanların yaptığı her şeyin, insanlar yüzünden ölen her canlının müsebbibi id'dir. kişiler arası çatışmalarda id'in doyurulması karşıdakine bireysel zarar verirken; toplumsal bazda id'in doyurulması kitlelerin yok olmasına, dünyanın değişmesine yol açmıştır.

  hem var olmaya devam etmemiz için müthiş bir itici güç, hem de yok oluşumuzun esas sorumlusudur.
 5. id, hakiki ilk benliktir. kişiliğin palyatif (ilkel) arzu ve davranışlarını hazza ulaştırmak için çırpınır.
  cinsel arzular (sadistik, mazoşistik vb) id kökenlidir. aynı zamanda birisine zarar vermek, yok etmek, öldürmek de id sınıfına girer.

  id benliğinin isteği, "şimdi ve burada / olmak zorunda" arzusudur ve id-in evrimleşmesiyle ön plana çıkan ego, davranışları dizginlemek görevi edinir. bir de halkanın tamamlayıcısı süperego vardır ki, o da ahlak bekçiliğinin benliğimizde yüz bulmuş halidir. vicdanı sembolize eder; ve id dürtüleriyle yaşayan şahıslarda süperego belirtileri neredeyse hiç görülmez.
  bu ikili uç bloke edici unsurların en güzeli bir köprü işlevi gören egodur. egoyu dinlemek lazım. çünkü ego daha insan merkezcidir. id duyu/sapma/genetik (toplumun panaromik değerlerine karşı çıkışı) sebebiyle dizginlenmek isteniyorsa, süperego da temelde aynı mantığı diretir. bireyi kendi kirlenmiş değerleriyle toplumsallaştırma maksatı güder.

  velhasıl kelam, id arzusunun etkisinde yaşayanları türkiyede bol-bol, hatta her sokakta görmek mümkün.
  frued yine çocukluğa filan iniyor bu yerde ama, bu artık farklı konuya giriyor.
 6. bilincimizde hayvani iç güdülerimizin saklı olduğu blr odadır.yemek ye sıcaktan soğuktan kaç seviş kavga et yada kaç emirlerini verir bize.süper ego sakinleştirir onu ayıp günah der.ego da ara bulucudur. dur aslanım ortam müsait olsun bırakacam ben senı der. bu üçünün dengesi insanın toplumsal hayattaki dengesini belirler.