1. toplumsal değer ve mekanizmaların içselleştirilmiş hali şeklinde tanımlayabileceğimiz kişilik bileşeni.
    dlg
  2. tek başına tutarlı bir şey değildir bu bana göre. vicdan, ahlak ve korkunun birleşiminden oluşur. toplum kurallarının içselleştirilmiş hali demeyi yeterli bi tanım olarak görmüyorum.
    abi
  3. bilincin, toplumsal kural ve değerler bütünlüğü içinde, emir ve yasaklara göre insana yön veren bölümüdür. vicdan da denilebilir. iyi ya da kötüyü birbirinden ayırmaya başladığımız süreçlerde gelişir ve olgunlaşır. zamanla aile, anne ve baba, çevre, okul, din, ideolojiler, öğretiler, geleneklerden öğrendiklerimiz içselleştirilir ve bizim değer ve kurallar bütünlüğümüzün oluşmasına yardım eder.