1. ürkerek geri çekilir gibi olmak veya şaşırıp duraklamak
    belit