1. x kromozomu ile 2 veya daha fazla y kromozomu olduğunda ortaya çıkan anöploidi.

    doğum sonrası aşırı hızlı gelişme, uzun bacak boyu, büyük ayak numarası ve zeka geriliği gibi olgularla kendini belli eder.

    jacobs sendromu bireylerin davranış problemleri ve saldırganlık eğilimi gösterdiği bildirilmişse de yapılan araştırmalarda saldırganlığı cinsiyetle değil düşük zeka ile bağdaştırmanın daha doğru olacağı ortaya konmuştur.