1. zamanında hain kunduz'un, hakkında daha uzun bir yazısının olduğu anöploidi.