jacques ellul

Kimdir?

6 haziran 1912 - 19 mayıs 1994 yılları arasında yaşamış fransız felsefeci, hukuk profesörü, sosyolog, teolog ve hristiyan anarşisttir. bordeaux üniversitesinde hukuk ve ekonomi fakültesinde tam zamanlı tarih ve sosyoloji profesörüdür. yaşadığı süre boyunca 58 kitap ve 1000'i aşkın makale yayınlamıştır ve bu yayınların çoğu propoganda, teknoloji, din ve siyaset üzerinedir.
  1. hristiyan anarşist diye sağlı sollu eleştirilse de, tahakküm ilişkilerine teknik dediği kavram üzerinden getirdiği açıklama dikkat çekicidir. martin heidegger'de de karşılaştığımız teknik kavramını benzer damardan bambaşka bir çerçevede ele almıştır.

    sizlere şu soruyu sorar: aynı gün, aynı saatte, birbirinden herhangi bir şekilde haberi olmayan 3 milyon paris sakini arabalarına binip aynı yöne doğru hareket ediyorlar. bunun tesadüf olma şansı var mıdır?