• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
Yazar İsokrates
kıbrıs söylevleri - isokrates
antik dönemden bilinen on hatipten dördüncüsü olan isokrates m.ö. 436’da doğdu, m.ö. 338’de öldü. dolayısıyla atina’nın çöküşüne tanıklık eden asrı yaşadı. perikles döneminde doğan hatip, büyük iskender’in tahta çıkışını dahi gördü. atina’nın sparta hâkimiyetine girişini ve yunanistan’ın makedonyalı philip tarafından fethini yaşadı. isokrates, sicilyalı retorik ustası gorgias ve gramer çalışmalarına yaptığı vurgu sayesinde tarzının oluşmasına yardımcı olmuş kea’lı prodikos gibi dönemin en meşhur “sofistler”i tarafından yetiştirildi. sokrates ile de tanıştı. platon’un phaidros’unda kendisinden filozofun bir dostu olarak söz edilir ve aynı eserde sokrates, isokrates’in hatipliğinin kendisinden önce gelenleri çocuk gibi göstereceğini ve belki de felsefe alanında daha yüksek mertebelere yükseleceğini öne sürer.. atina demokrasisinin m.ö. 403’te yeniden inşasından sonra isokrates atina’da yaşıyordu ve davacıların mahkemelerdeki konuşmalarını hazırlama işini yani logographos’luğu sürdürdü. bu söylevlerden altısı günümüze ulaşmıştır ve m.ö. 403 ila m.ö. 393 arasına aittir. gerçek kariyeri atina’da az sayıda seçkin öğrenciyi eğitmek için kurulmuş bir okul açtığı m.ö. 392 yılında başladı. m.ö. 380’de panegyrikos’un yayımlanmasıyla iyiden iyiye meşhur oldu ve yunan dünyasının dört bir yanından öğrenciler okula akın etmeye başladı. bunlar arasında ephoros ve theopompos gibi tarihçiler, hyperides, isaios ve lykurgos, konon’un oğlu timotheos ve sonradan kıbrıs’ta salamis krallığına yükselecek nikokles gibi hatipler vardı.
  1. isokrates üç söylevinin toplandığı bu kitapta aktüel siyaset hakkında bilgiler alabiliriz. felsefi bir eser değildir daha çok retor olarak retorik yeteneğini gösterir. milliyetçi biridir isokrates ama yunan'ın büyük iskender tarafından toplanması gerektiğini savunur. bu düşüncesi ile demosthenes'in tepkisini çeker. kozmopolitizmi savunue görünür. iskender'in yunan kültürünü yükselteceğini düşünse de iskender yunan kültürünü harmanlamak istemiştir. yunan'ın da iskender'e dayanacak gücü yoktur. bu tema üzerinden neler yapılması gerektiğini anlatıyor söylevinde. antik metinler açısından önemlidir. ilgilisine daha da yararlıdır.
    sezgi