1. marx'a göre şimdiye kadar ki toplumlar birer sınıf toplumdur, özellikle kapitalist düzen toplumları sadece birer sınıf toplumudur. marx'a göre dünya tarihinin başlangıcında özel mülkiyet ve bununla beraber sınıf karşıtlığı olmayan bir çağ vardır. bu ilkel komünal çağdır.

    özel mülkiyetin ortaya çıkması ile toplum sınıflara ayrılmış ve sınıflar arasında mücadele başlamıştır. bu da sınıflar karşıtlığını yaratmıştır. toplumun maddi üretim güçleri, var olan üretim ilişkileri ile ya da mülkiyet ilişkileriyle çelişkiye düşer, bu andan itibarende toplumsal devrimler çağı başlar.