1. osmanlı türkçesi'nde sıklıkla kullanılan,
    yukarıda adı geçen, bahsedilen manasında bir kelime.