1. (bkz: tümel önerme)
  (bkz: tikel önerme)
  (bkz: tekil önerme)

  tümel olumlu önerme : bütün meyveler faydalıdır.
  tümel olumsuz önerme: hiçbir meyve faydalı değildir.

  tikel olumlu önerme: bazı meyveler faydalıdır.
  tikel olumsuz önerme: kimi meyveler faydalı değildir.

  tekil olumlu önerme: elma faydalıdır.
  tekil olumsuz önerme: elma faydalı değildir.

  karşıtlık ilişkileri;

  tümel olumlu vs tümel olumsuz: "üst karşıtlık"
  ör: "bütün meyveler faydalıdır" önermesinin üst karşıtı "hiçbir meyve faydalı değildir" şeklindedir.

  tikel olumlu vs tikel olumsuz: "alt karşıtlık"
  ör: "bazı meyveler faydalıdır" önermesinin alt karşıtı "bazı meyveler faydalı değildir" şeklindedir."

  tümel olumlu vs tikel olumsuz: "çelişiklik"
  ör: "bütün meyveler faydalıdır" önermesinin çelişiği "bazı meyveler faydalı değildir" şeklindedir.

  tikel olumlu vs tümel olumsuz: "çelişiklik"
  ör: "bazı meyveler faydalıdır" önermesinin çelişiği "hiçbir meyve faydalı değildir" şeklindedir.

  tümel olumlu vs tikel olumlu: "altıklık"
  ör: "bütün meyveler faydalıdır" önermesi "bazı meyveler faydalıdır" önermesinin karşı altığıdır.

  tümel olumsuz vs tikel olumsuz: "altıklık"
  ör: hiçbir meyve faydalı değildir önermesi ile bazı meyveler faydalı değildir önermesi birbirlerine karşı altıktır.

  önerme döndürme

  düz döndürme:
  tümel olumlu önermenin düz döndürmesi tikel olumludur.
  ör: bütün meyveler faydalıdır önermesinin düz döndürmesi "bazı faydalı olanlar meyvedir" şeklindedir.

  tümel olumsuz önermenin düz döndürmesi yine tümel olumsuzdur.
  ör: hiçbir meyve faydalı değildir önermesinin düz döndürmesi hicbir faydalı meyve değildir şeklindedir.

  tikel olumlu önermenin düz döndürmesi tikel olumludur.
  ör bazı meyveler faydalıdır önermesinin düz döndürmesi bazı faydalılar meyvedir şeklindedir.

  tikel olumsuz önermenin döndürmesi olmaz. eş değer değil.

  ters döndürme

  tümel olumlu önermenin ters döndürmesi yine tümel olumludur.
  ör: bütün meyveler faydalıdır önermesinin tersi bütün faydalı olmayanlar meyve olmayanlardır. şeklindedir.

  tümel olumsuz önermenin tersi tikel olumsuzdur.
  ör: hiçbir meyve faydalı değildir önermesinin tersi bazı faydalı olmayanlar meyve olmayan degildir.

  tikel olumsuz önermenin ters döndürmesi tikel olumsuzdur.
  ör: bazı meyveler faydalı değildir önermesinin tersi bazı faydalı olmayanlar, meyve olmayan değildir. şeklindedir.

  tikel olumlu önermenin ters döndürmesi yoktur. çünkü tersi önermeye eş değer degildir.
  abi