1. her türlü durumdan kendine çıkar sağlamaya çalışma , ideolojik, kültürel ve felsefi açıdan farklılıkları olsa bile ahlaki ya da insani olmasına bakmaksızın çıkarları uğruna her şekle, her kimliğe girebilme çıkarları için her yolu mübah sayma durumu. pragmatizmin kankisi. halk arasında şemşamer mezheplilik deyimine mazhar olmuş kişi ya da zümre.
  2. çoğunlukla orta yolcuların benimsemiş olduğu durum döneme göre 'senci' veya 'benci' olabilir fırsatçı ve çıkarcı olurlar...