1. avrupa'da bilimin ve milliyetçiliğin gelişmesine paralel olarak aydinlanma çağından sonra ortaya çıkan doğu merakının bilimsel adı. ancak daha sonra anlam gittikçe genişlemiş ve doğuya olan her bakış/her düşünce oryantalizm içerisinde değerlendirilmeye başlanmıştır.

  özellikle binbir gece masallarının, ömer hayyam ve hafız gibi doğu dünyasının en önemli şairlerinin aydınlanma döneminde batı dillerine çevrilmeye başlamasıyla, doğuya olan bu ilgi büsbütün artmıştır. bu çevirileri, yazar-şairlerin gezileri takip etmiştir. moby dick yazarı herman melville, madame bovary yazarı gustav flaubert, en büyük masal yazarı hans christian andersen , bence fransızların önde gelen şairlerinden gerard de nerval gibi daha onlarcası hep bu doğu akımına kapılıp istanbula da uğramışlardır. tabi ülkelerine döndüklerinde bu gezilerini notlara dökerek akımın suyuna su taşımışlardır.

  oysa oryantalizmde, avrupalıların doğuya olan merakı sadece ilgiden değildir. doğuya bir alt kültür gözüyle bakar. doğu otekidir onlar için. yani bakış batı merkezlidir. batı avrupalının önyargıları esastır burada.

  amaç, doğudaki sosyoekonomik ve sosyokültürel durumun düşüklüğünü ispat etmek, böylece kendilerinin aslında ne kadar gelişmiş olduğunu gö(ste)rmektir. özellikle filistinli entellektüel ve oryantalist edward said de bu bati merkezli bakis acisina karsi cikar ve bu olumsuz bakış açısını şiddetle eleştirir.
 2. doğu bilimi veya şarkiyatçılık olarak da bilinen ''oryantalizm''.

  oryantalizmin sözcük kökeni, latince 'güneşin doğuşu' anlamına gelen oriens kelimesine dayanır. (ışık doğudan yükselir) 1798’de napolyon’un mısır seferi ile başladığı ve 19'uncu yüzyılda gelişerek 1914'de birinci dünya savaşı’nın başlamasıyla son bulduğu söylenebilir. oryantalizm geçmişte iki anlamda kullanılıyordu. bunlardan biri orta doğu ve kuzey afrika’ya giden batılı ressamların orada gördüklerini ya da hayal ettiklerini bazen romantik ve aşırı bir biçimde bazen de pornografik bir tarzda resmetmek.

  diğeri ve daha yaygın olanı bir araştırmacılık dalı olarak akademik bir disiplin. oryantalizm terimi 20'nci yy.'da olumsuz bir yan anlam kazanır. olumsuz olarak kullananların arasında 'doğu'lu (filistinli) olan edward said’de vardı. 1973'de 'oryantalist' teriminin kurtarılamayacak kadar kirlenmesinden dolayı paris’te toplanan uluslararası oryantalistler kongresi’nde ''oryantalizm'' teriminin resmen kaldırıp ve bunun yerine ''uluslararası asya ve kuzey afrika beşeri bilimleri kongresi'' adını seçtiler. alexandre gabriel decamps, the turkish patrol 1831. alexandre gabriel decamps, turkish guardhouse on the smyrna magnesia road. kısaca 19'uncu yy.'da olan siyasi olaylar, ülkeler arası ekonomik ilişkiler, arkeolojik araştırmalar ve romantizm, avrupa'da bu akımı doğurur. ama avrupalıların doğu kültürüne olan ilgisi diplomatik, ticari ve sanatsal ilişkiler nedeniyle 19'uncu yy.'dan öncesine dayanır. émile jean horace vernet.

  doğu'dan aldıkları ipek, halı, mücevher gibi mallarla avrupa'ya dönen tüccarlar, gizemli doğu’yu anlatarak avrupalıların ilgisini çeker. bu geziler hakkında kitaplar yazan chevalier, chardin, jean baptise tavernier, olearius ve cornelius de bruyn büyük merak uyandırmışlardır. bu kitaplar doğunun sanat ve kültürünün daha geniş kitlelere yayılmasını sağlayarak, doğu sanatı ve felsefesine olan ilgiyi arttırmıştır theodore chasseriau (1819-1856).

  ilk oryantalist ressamların çoğu doğu'yu hiç ziyaret etmeden, bu kitaplardan elde ettikleri izlenimler doğrultusunda resimlerini yaptılar. bu resimler önceleri hayal ürünü olarak yapılmış olsa da sanatçıların doğu'yu ziyaret etmeleriyle daha gerçekçi olarak yapılmaya başlanır. doğu hakkında duyduklarıyla yetinmeyen sanatçılar bilimsel, askeri, diplomatik veya ticari görevler üstlenerek doğu'ya giderler. adrien dauzats (1804-1868) john frederick lewis, eugene fromentin, william holman hunt, gérome doğu'ya seyahat eden ressamlar arasındadır. ayrıca kurulan bazı dernekler vasıtası ile maddi durumu elverişli olmayan sanatçılara bile doğu'ya seyahat etme fırsatı verilmiştir. la société coloniale des artistes français isimli dernek her yıl ödül kazanan sanatçıyı sanatçının seçtiği ülkelerden birine göndermiştir. buna rağmen ingres ve antoine-jean gros gibi ortantalist resmin öncülerinden sayılabilecek birçok ressam doğu'ya hiç gitmemiştir.

  jean-auguste-dominique ingres, turkish bath, 1862. doğu'ya gitmeyen ressamların yanı sıra doğu’da uzun yıllar kalmış ve hatta islam dinini seçmiş ressamlar da vardır. gustave guillaumet, jacques majorelle ve etienne dinet doğuda uzun süre yaşadıktan sonra islam dinini seçmişlerdir. gustave flaubert’in, 'salammbo' eseri kendisinin 1858 yılında tunus'a yaptığı ziyaret sırasında elde ettiği bilgileri içerir. napolyon, 1798’deki mısır seferi sırasında gördüklerini kaydetmek üzere yanına bilim adamları ve sanatçılar almıştır.

  pierre loti, doğu’yu fransız deniz kuvvetlerinde görevli bir subay iken keşfetmişti. resimlerde en dikkati çeken nokta bir üslup birliğinden çok konu birliği olmasıdır. figürlü kompozisyonlarda, hamam ve dans sahneleri, harem sahneleri, iç mekanlarda ve kentte geçen günlük yaşam betimlemeleri, portreler, yerel giysilerin tanıtıldığı kıyafet albümleri savaş ve av sahneleri, islam diniyle ilgili ibadet sahneleri, incil ve tevrat öykülerinin geçtiği kutsal topraklar resmedilir. jean-leon gérome (1824-1904). günlük kullanım eşyaları arasında doğu’ya ait halı, kilim ve diğer tekstiller de oldukça ayrıntılı olarak resmedilir. jean-leon gérome, kahire'deki halı tüccarı, 1887. gerome bu resmi kahire pazarı'nı 1868'de ziyareti sırasında yaptı. kapının hemen üstüne asılmış bir konya halısı. bugün bu halının bir benzeri istanbul türk islam eserleri müzesi’nde bulunmaktadır. rudolf ernst (1854-1932) rudolf ernst'in ‘gözde ile’ isimli resminde konya lâdik yöresine ait bir halı yerde serili olarak resmedilmiş. charles robertson, kahire'de halı satışı, 1887. giulio rosati'nin ''tavla oyunu'' isimli resminde yerde serili olan halı izmir (smyrna) halısı. ihraç edildikleri izmir limanı’nda çıkış yeri olarak smyrna damgası vurulduğu için bu halılar izmir(smyrna) halısı denmiştir. giuliu rosati (1858-1917) giulio rosati'nin 'halı satıcısı' isimli resminde batı anadolu yöresine ait bir uşak halısı görülür.

  lorenzo lotto (1480-1557) bazı eserlerinde bu kompozisyona sahip uşak halıları resmeder. bu nedenle batılı kaynaklar ''rotto halısı'' derler. giulio rosati’nin 'köle pazarı' resminde resmedilmiş halılardan biri madalyonlu uşak halısıdır.
 3. batı için doğu, meslektir. onlar kendilerini yönetemezler, yönetilmeleri gerekir düşüncesi esastır. şarkiyatçılık bir bakıma batının kendini tanımlama, konumlandırma işlevini görmektedir.

  kendini var edebilmek için batı, antitezdir. kafkaesque'nin de söylediği üzere ön yargı esaslı bakış açısı mevcuttur. bir fantezi diyarı haline gelen doğu toplumu görürüz. sanatının, edebiyatının, bir dönem, bilimde altın çağını yaşamamış doğunun katkıları önemli değildir.

  filmlerde, batıda yaşayan doğulu kadınlar esmer, kıvırcık, uzun saçlı resmedilir. genelde özgürlüğü temsil ederler. peçeden ve burka'dan kurtulmuşlardır. ana vatanlarına lanet okumaktadırlar artık. batı kurtuluştur, özgürlüktür. doğuda yaşayanlar için elden ne gelebilir ki?

  batı, doğunun batılılaşmasını kati surette kabullenmez. kendini tanımlaması için bir karşıta ihtiyaç duymaktadır. bunu net bir biçimde iran'da yıkılan şahlık rejiminin ardından amerikanın desteğini alan humeyni rejiminde görebiliriz. orta doğunun durumu malum, radikal, sapkın, dinci örgütlerin yaptıkları ortada.

  doğu ve batı arasında artık bir yarış söz konusu değil. o yarış çoktan tarihteki yerini aldı. ortadoğu artık acınacak bir coğrafya. bir dram malzemesi...

  görmek istedikleri kanlı dramatik doğu tablosu karşısında robdöşambr, viski, puro üçlüsüyle rahat koltuklarına kurulup, fantezilerini somut gerçekliğe dönüştürdükleri için mutlu olmalılar.
 4. sanayi devrimiyle bir yandan üretimi artırıp refah seviyesini yükselten batılıların hristiyanlığı gereğinden fazla tokatladıktan sonra yanlışlıkla insanları da mekanik zannedip bireyci özgürlük pompalayarak, kapitalist sınıf ayrımlarıyla bizzat çelişmesi neticesinde intihara meyilli nesiller yetiştirme endişesine düşmesinden mütevellit "yahu bu doğulular nasıl hem fakir hem köle hem de mutlu oluyorlar" şaşırmasının sonucu olarak ortaya schopenhauer çıkarıp hayat zaten acı ve ızdırap doludur, kapitalizmin çok da günahı yok, zaten kimse mutlu değil işte geldik gidiyoruz, dünya malına çok göz koymayın, sevelim sevilelim deme gayretini içeren akım.
  abi
 5. tanımlama biçimi batıya ait olmasına rağmen, doğunun kendine özgü, salmışlığından, kaypaklığından, şeheviliğinden, tembelliğinden, adam sendeciliğinden, hamaset edebiyatından, ilgisizliğinden rahatına düşkünlüğünden ortaya çıkmış, genelde sanat alanlarına yansımış, batının doğuya bakışı diye kıvırtmamanın gerektiği, doğunun kendini ifade ettiği akım, biçim.
  gazze'de, batı şeriya'da her an ölüm korkusu ile yaşayan, geleceğinden hiç bir ümidi olmayan yoksul halk filistin halkı iken, doğu filistinde dev alışveriş merkezlerinde paralar saçan, cafelerde, diskolarda vur patlasıncı çal oynasıncı zihniyet yine ne yazık ki filistin halkıdır.
  başka ülkelerdeki bir sürü kardeşleri acı içerisinde ölmeye mahkum edilmişken, petrol zengini arap ülkelerindeki belgesellerde gördüğümüz altın musluklu çeşmeler, yuvarlak hatlı civcivli giysiler içindeki fingirdek hatunlar, yağ bağlamış, yan gelmiş, götü devirmiş nargile tüttürüp, kahve içen amcalar varlıklarını muhafaza ederken ,genelde heykellerde, müziklerde, resimlerde gördüğümüz aynı zihniyeti taşıyan "ooohh sonsuz boşluk, yat anasını satiyim" şeklinde düşünen karakterler, hal hareketler tevekkeli değildir efendim.

  bu sebeple;
  '' aman aman uzak duralım, bu şerefsiz batılıların tanımlaması ayol "
  şeklindeki yaklaşımlar objektif olmayıp, bu akım batının doğuya yakıştırması değil, doğunun dünyaya kendini ifade edişi yani kendini tanımlama şeklidir.

  tersi için;
  (bkz: oksidentalizm)