1. 2001 yılında da garanti bankası bünyesine katılmıştır..
  2. sermayesi fransız olup sadece ismen osmanlıydı.

    1908 sonrası yeniden açılan meclisi mebusanda ermeni kökenli bir osmanlı milletvekili kürsüde "osmanlı bankası ne kadar osmanlılıysa, ben de o kadar osmanlılıyım" diyerek ezcümle bu bankayı da tarif etmiştir.