1. queer kuram bağlamında bile çok avam bir başlık olmuş. öncelikle butler cinsiyet çelişkileri ve edimselliği açıklarken penisi, düşünce merkezine koymaz. ona göre iki kimlik kategorisinin kültürel olarak yaratılmasından önce erkek ya da kadın diye bir şey yoktur. kültür tarafından erkeklik ve dişilik ortaya atıldığı için kurgudur. bu yüzden penis ya da vajina üzerinden erk ya da istenç olgusu düşünülmez. bu kimlik kategorilerinin yineleme yoluyla kültürde toplumsal ve simgesel bir biçim aldıklarını düşünürsek cinsel kimlik edimseldir. nietzsche ya da schopenhauer'den daha geriye gitmemiz gerek bu edimselliği inceleyebilmek için. edimsellik ya da daha derli toplu olarak queer kuram, etik ve siyasi imalardan daha fazlasıdır. özne temsilleriyle ilgili sorunları öne çıkarmak gerek. edimsellik üzerine düşünceleri politik tavırdan ayıramamakla penis tahakkümü yürütmeyi birbirine karıştırıyor insanlar da. bu tahakkümü penis merkezli insan ne arar tipi incelemelere yormak da akademik alt yapı yetersizliğinden başka bir şey değil. ataerkin toplumsal-simgesel düzenini kuralları belli oyuna çevirmiş oluruz çünkü. penisi fallik istenç kavramına indirgesek de, herhangi bir iktidarın biçimleriyle koşullamak, güç kullanımını iktidarın etkisi olarak görmekten fazlasını yapmak değildir. kaçırdığımız nokta da iktidarın kendisi öznenin etkisi haline gelebileceği sanırım.

  klasik arkeolojide toplumsal cinsiyet araştırmaları yaygındır. penise kral statüsü düşmesini dile getirip çünkü öyle oldu denemez. cinsiyetçi olmayan tarihsel bilgi bulunamaz diyen butler'a ne kadar ters bir yorum. "düşmanın yüzünü" takıp yorum yapmakla aynı şey. levinas'ın çalışmalarındaki yöntem olan, nihai etik durum olarak, öteki ile yüz yüze gelmek lazım.
  sezgi
 2. "delik olsun taştan yumuşak olsun yeter" anlayışını etik bulmuyorum. bu yüzden cevap a seçeneği.

  *bir de bu başlığı biz açsak hemen silinir, üstüne de bir sürü küfür yerdik ama işin içinde felsefe olunca değişiyor demek ki.
 3. yıllardır senin de bir haysiyetin var diye avuttuğum evladıma gururla sesli okuduğum başlık.

  kendisi hakkında bu kadar derin felsefe yapılmasından dolayı kendini birşey sanıp biraz havalandı, en sonunda boynuna papyon takmış halde salonda vals yapıyor şu anda. bi karar ver ulan beyefendi ben miyim sen misin? ba ba baa havalara, boyun posun devrilsin.

  tanım: penisin yönelimselliğini araştıran felsefik bir soru. cevabı: genellikle er kişiyle birlikte burnunun dikine gitmekle birlikte penis vajinayı değil, ilk olarak fajitayı arar. bu işler aç karnına olmaz.