1. pulmoner hipertansiyonun bir alt türü olup dana point sınıflamasında grup 1 olarak anılırlar. bu gruptaki hastalıkların tamamı akciğer damarlarında benzer etkilere yol açarlar. başlıca alt tipleri idiyopatik, ailevi ve ilişkili pulmoner arteriyel hipertansiyondur. özgül pulmoner hipertansiyon ilaçları bu grup hastaların tedavisi için kullanılır.