1. katolik kilisesinin aşırı zenginleşmesine ve yozlaşmasına karşı başlayan dinsel bir harekettir. almanya'da martin luther ile başladı. din adamları ve kilise itibarını kaybetti. yeni mezhepler ortaya çıktı. protestanlık, kalvenizm ve anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı ve mezhepler arasında çatışmalar başladı. her millet kendi dinini inşa eder aslında. mezheplerin ortaya çıkışı hakkında güzel ipuçları veren olay.