1. bir akıştaki atalet kuvvetlerinin viskoz (sürtünme) kuvvetlere oranı olarak tanımlanan sayı. akışları karakterize etmek için kullanılır.

    kesin bir değer kabul edilmemekle birlikte bir levha üzerindeki akışın reynolds sayısının 3 milyondan küçük değerleri için laminer, 3 milyon ve daha büyük değerleri için türbülanslı olduğu kabul edilir.
  2. hesaplanması ve uygulaması epey keyifli olan sayı. sırf bu sayıya karşı olan sevgimden ötürü yüksek lisans seviyesinde alışkanlar mekaniği dersi almayı düşünmüşlüğüm var. tam karar vermişken dedim ki: "ne yapıyorsunuz siz portakal hanım??"

    bilemiyorum belki de zor bir ders değildir, ama o an dönemimin yoğun olacağından korkup vazgeçmiştim.
  3. bir darcy faktörü veya guzman sabiti olmayan ezik sayı.
  4. bir akışın sahip olduğu, atalet kuvvetlerinin visköz kuvvetlere oranını gösteren sayıdır. eğer türbülanslı bir akışı modelleyecekseniz, visköz kuvvetleri navier stokes modellerinde ihmal edebilirsiniz, fakat bu sefer de türbülanstan dolayı oluşacak reynolds streslerini hesaplamanız gerekecektir.