• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (5.40)
Yazar Said Nursi
risale-i nur - said nursi
risale-i nur, 17 ana kitaptan oluşan 6000 sayfalık bir eserdir. 20'nci y.y başlarında yazılmaya başlayan bu eser, 2 ana konuya ayrılmıştır; ilki islam dininin iman ve ispat kısmını yüklenen "sözler, lem'alar, şualar, mesnevi-i nuriye" isimli kitaplarken ikincisi ise; yazar said nursi'nin talebelerine cevap verdiği veya mektuplar gönderdiği "lahikalar" serisidir.

risale-i nur klasik tefsir metodundan ayrı bir tefsir metodunu islama kazandırmıştır
kelam ilminde ise "yeni hareket" sınıfında yer almıştır.

söz konusu eser islam dininin iman metodolojisini en iyi işleyen eserlerden birisidir.
  1. dinî ilimlerin öğretiminin zayıfladığı, insanların himmetlerinin ve dinî ilimlere ayırabildikleri zamanın azaldığı bir dönemde, işe en sağlam yerinden başlamak gerekiyordu. işte said nursi'nin tefsiri, dinin temeli olan; allah teala’nın varlığı, birliği, sıfatları, melekler, kitaplar, nübüvvet, vahiy, ahiret hayatı gibi meselelerde, güçlü açıklamalar yapmıştır. bunları yaparken, diğer tefsirlerdeki gibi farklı kıraat vecihleri, esbab-ı nüzul, i’rab, lügat vb. yönlerini açıklamamıştır. bu konular önemsiz olduğundan değil, bu hususta ayrıntılı açıklamaların bulunduğu geniş tefsirlere havale ettiğinden ötürü böyle yapmıştır.

    kur’an’ın tefsirini, başlıca ikiye ayırma görüşü imam gazali, ibn-i kayyim ve muhammed abduh gibi zatlar tarafından da vurgulanmıştır. işte risale-i nur, “manevî tefsir” kabilindendir. manevî tefsir bazılarının zannettiği üzere, “işarî tefsir” demek olmayıp, lafızdan çok, manayı esas alan, manaları anlatmaya yönelen ispatı ve delili öne çıkaran tefsir tarzıdır.
  2. dil olarak ağır, tasavvufî gibi görünen oysa eşarilikten izler barındıran bir külliyattır. merak edenlerin yapacağı risale okuması yanında objektif kalabilmeleri adına melamilik öğretisine de her dem açık kapı bırakmaları tavsiye edilir.