• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (5.40)
Yazar Said Nursi
risale-i nur - said nursi
risale-i nur, 17 ana kitaptan oluşan 6000 sayfalık bir eserdir. 20'nci y.y başlarında yazılmaya başlayan bu eser, 2 ana konuya ayrılmıştır; ilki islam dininin iman ve ispat kısmını yüklenen "sözler, lem'alar, şualar, mesnevi-i nuriye" isimli kitaplarken ikincisi ise; yazar said nursi'nin talebelerine cevap verdiği veya mektuplar gönderdiği "lahikalar" serisidir.

risale-i nur klasik tefsir metodundan ayrı bir tefsir metodunu islama kazandırmıştır
kelam ilminde ise "yeni hareket" sınıfında yer almıştır.

söz konusu eser islam dininin iman metodolojisini en iyi işleyen eserlerden birisidir.
  1. dil olarak ağır, tasavvufî gibi görünen oysa eşarilikten izler barındıran bir külliyattır. merak edenlerin yapacağı risale okuması yanında objektif kalabilmeleri adına melamilik öğretisine de her dem açık kapı bırakmaları tavsiye edilir.