1. "şah-ı zenan(kadınların şahı)"ın sevgi ve içtenlik belirten şekli.