1. derlenebilir css.

    değişkenler, tekrar kullanılabilir stil parçacıkları vb. özellikler ile daha kısa, daha derli toplu, daha kolay güncellenebilir css yazmanızı sağlar.

    sass-lang.com