1. "ortalık fan fan ediyor" lafındaki kulak uğuldatacak derecede sessiz olan ortamın çıkardığı sestir "fan fan"