1. mantıksız bir paradokstur. soran kişi büyük ihtimalle liseli bir ateisttir. sebebine gelecek olursak tanrı hemen hemen her inançta ölümsüz, fiziksel bir görünüşü olmayan ruhani bir varlıktır. ölüme ister reenkarnasyon, ister ahiret, isterseniz de yok oluş gözüyle bakın; bu şekilde tanımlanan tanrı'nın ölmesi mümkün değildir.
 2. bu kadar kişinin savaşlarla bombalarla, açlıkla susuzlukla, birilerinin vicdansızlığıyla ölümüne göz yumacak bir tanrı olmayacağını düşündüğüm için, çoktan kendini öldürmüş olabilir.
 3. yaratıcı'yı zihin dünyasına sığdırabileceğini sanmaktan ileri gelen sığ soru.
  kıyas maddidir, muadil ihtimali zaruridir.
  tanrı kendinden büyük nesne yaratabilir mi? kadar soru olmaktan uzak, şeytani amaç ihtiva eden çıkmazdır.
  sevin. sevmekten zarar gelmez.
 4. ölümsüz olarak düşünülüp tasvir edilen bir varlığın aynı zamanda herşeye gücü yetebilecek kudrette olduğuna inanılıyorsa kendini öldürmeye de pekala gücü yeter. (bkz: düz mantık)
  wtf
 5. öldürse de kurtulsak diye desteklediğim soru.
  ahirette o bizi değil bizim onu yargılamamız gerekir. sen haksızsın sayın allah ve sana laflar hazırladım.
 6. gelin de şu başlığı böyle düşünmeyelim. inançlı bir kişi bu paradoksu görmeden önce "sonsuz güçlü bir varlık aynı zamanda ölümsüz olabilir mi?" şeklinde bir soru ile karşılaşsaydı ve bunu inandığı tanrı ile özdeşleştirmeseydi, "öyle saçmalık mı olur canım? o zaman kendini de öldüremez, ölümsüz olmaz" gibi bir düşünceye sahip olacaktı ve cevabı net bir "hayır" olacaktı. ama işin içine kafasına fabrika ayarı olarak yerleştirilmiş ve küçücük yaşta hakkında düşünemeden sorgusuz sualsiz varlığını kabul ettiği "tanrı" figürü karışınca karşımıza "sadece lise çağındaki bir çocuğun hayır cevabını verebileceği bir paradoks" çıkıveriyor.

  not: bu entry, ilgili paradoks için bir cevap teşkil etmemekte ve olaya başka bir açıdan yaklaşmayı öğütlemekten ileri gitmemektedir.
 7. bu sorunun cevabını biz veremeyiz ama tanrı varsa o verebilir.
 8. bahsedilen tanrı insan özellikleri ile donatılmamış olan (yaratmak, buyurmak, konuşmak, istemek...) "cevher", "bir", "hakikat" gibi bir tanrı ise eğer zaten böyle bir soru sorulmaz. çünkü, örneğin, spinoza'nın mutlak varlık olarak kabul ettiği ve "cevher" diye bahsettiği güç öyle bir güçtür ki varolmak zorundadır. varlığını kendi istediğinden meydana getirmekte değil, öylesine büyük bir güç ancak varolmak durumunda olabileceği için vardır. ve o, insan gibi bir şeyler eylemekten uzak muazzam bir güçtür. kendini öldürebilmesi söz konusu değildir. çünkü hem varlığı dizginlenemez hem de zaten eylemde bulunabilen değildir ve kendini öldüremez.

  ama tek tanrılı dinlerin tanrılarına ithafen bir soruysa bu, o zaman gayet tartışılabilir bir sorudur. ibrahimi dinlerin iddiası şudur: tanrı sonsuzdur/ölümsüzdür ve tanrı her şeye gücü yetendir. bir varlığa bu iki sıfat aynanda yüklenirse böyle bir paradokstan bahsedilebilir.

  hiç olayın içinde kaybolmadan ve kafa karıştırmadan diyeceğim ki her şeye gücü yetebilen varlık kendi varlığını sonlandırabilir. kilit nokta eylemde bulunabilmek benim görüşüm. eğer tanrıya eylemde bulunabilme vasfı veriliyorsa, o zaman tanrı kendini öldürebilir. bu tanrı varolmak zorunda değildir. çünkü varolmak istemese varolmaz. "istememe" bu tanrının yapabileceği bir şeydir.

  düzeltme: bu girdimin üstüne "ama nasıl? tanrı ölümsüz de. yine, böyle, eyleyebiliyor olsa da ölemez ki!" denebilir. ben ancak şunu söyleyebilirim: insana özgü yeteneklerle çevrelenen tanrı düşüncesi ne yazık ki bu tip karmaşalara sebebiyet verebilir. bu paradoks aslında bu tanrı figürünün pek de mantıksal olmadığını gösterebilir. ya da "tanrı kavranamazdır, o sizin mantık süzgecinize çok ileri olacak bir mantıksal oluşa sahiptir. tanrıyı bu şekilde (insan yetileriyle) anlayabilmeyi beklemeyin." denebilir. ki yapacaklardır.
 9. tanrı kendini öldürebilir mi bilinmez ama nietzsche'nin öldürebildiği kesin. kanımca hiçbir varlık tam olarak onu öldüremez ve ölüm sadece bizim algı düzeyimizde vardır önermelerinden sonra; bu hayat dışında olduğu varsayılan bir varlık ne öldürülebilir ne de kendini öldürebilir.