1. bir malın yapımında ve satışında tek yetkili olma ve bu malın sürümüne egemen olma durumu.