thomas hobbes

Kimdir?

thomas hobbes, (d. 5 nisan 1588 - ö. 4 aralık 1679) ingiliz felsefecisidir. 1651 tarihli leviathan adlı çalışması, batı siyaset felsefesinin izleyeceği yolu çizmiş ve baş ucu eseri olmuştur.

bugün bir siyaset felsefecisi olarak tanınsa da, tarih, geometri, etik ve genel felsefe gibi pek çok alanla ilgilenmiştir.
thomas hobbes, var olan her şeyin fizik madde olduğunu ve her şeyin maddenin hareketiyle açıklanabileceğini öne sürmüştür. belli bir sınıfa alınması güç bir filozof olan thomas hobbes, locke, berkeley ve hume gibi bir empiriktir ve onlara benzemeksizin matematik yöntemin hayranıdır. yalnız matematikte değil, onun uygulamalarıyla da ilgilenmiştir. genelde bacon’dan çok, galilei’den esinlenmiştir.

hobbes, 15 yaşındayken oxford’a gitmiş ve orada skolastik mantık ve aristoteles felsefesi öğrenmiştir. 22 yaşındayken lord hardwick’in eğiticisi olmuş, ve 1610 yılında onunla büyük bir gezi yapmıştır. çok etkilendiği galilei ve kepler üzerinde çalışmaya başlaması da bu tarihlere rastlamaktadır.

italya’da, galilei’yi ziyaret etmiş, sonra ingiltere’ye dönmüştür. uzun parlamento 1640’da toplandığı ve laud’la strafford londra kulesi’ne hapsedildiğinde hobbes dehşete kapılıp fransa’ya kaçmış ve 11 yıl boyunca dönmemiştir.(kaynak: vikipedi)
 1. otoriter rejimlerin babası. carl schmitt misal çok sever kendisini. bunlar insan ve doğası söz konusu olduğunda her ne kadar hişa gitmese de kıskanılacak düzeyde ustaca konuşurlar. insan ilişkileri yani siyaset etik hususunda çok sabetli tespitlerde bulunurlar.

  insan istiyor ki öyle olmasın, haksız olsunlar ama öyle oluyor işte ne yazık ki.

  hayaller locke gerçekler hobbes!
 2. hobbes'ın iki kitabı var:

  (bkz: elementa philosophica de cive yurttaşlık felsefesinin temelleri - thomas hobbes)

  (bkz: leviathan - bir din ve dünya devletinin içeriği biçimi ve kudreti - thomas hobbes)

  şimdi, hobbes'ın eserlerini yayınlama tarihine göre okuduğum için ilk önce yurttaşlık felsefesinin temelleri'nden başladım. okurken araştırdım az buz; kabaca izahatini yaparsam, hobbes, ingiltere'de iç karışıklık çıkınca fransa'ya gidiyor. gitmeden önce de yazmaya başladığı 'yurttaşlık felsefesinin temelleri'ni tam oluşturmadan yarım bırakıyor. hatta yarım demeyelim de o şekliyle yuvarlayıp eseri tamamlıyor. sonra ülkedeki karışıklık düzene girince tekrar dönüyor. okuduktan sonra levıathan ile başlık karşılaştırması yapınca farkettim ki, eserin daha geniş çerçevede ele alınmış hali leviathan.

  başlıkları bırakayım, ilgilenenler değerlendirmesini yapar. hani normal bir okuyucu için boş yere ikisini okumaya da gerek yok. bu arada yurttaşlık felsefesinin temelleri'ni okudum, fakat leviathan'ı okumadım, bir ara onu da okuyup karalarım. muhtemelen iki kitap da aynı kapıya çıkacak ama asıl okunması gereken kaynak/eser geniş çaplı içerikleriyle leviathan olacak gibime geliyor.

  *****

  yurttaşlık felsefesinin temelleri

  1) özgürlük:

  - sivil toplumun dışında insanın durumu üzerine
  - sözleşmelere ilişkin doğa yasası üzerine
  - diğer doğa yasaları üzerine
  - doğa yasasının ilahi bir yasa olması üzerine

  2) yönetim:

  - devletin nedenleri ve ortaya çıkışı üzerine
  - devlette egemenlik yetkisini elinde tutan meclis veya kişinin hakları üzerine
  - üç devlet biçimi üzerine:
  demokrasi, aristokrasi, monarşi
  - efendilerin köleler üzerindeki hakları üzerine
  - ebeveynlerin çocukları üzerindeki hakları ve pederşahi krallık üzerine
  - bu üç devlet biçiminin dezavantajlarının karşılaştırılması
  - kutsal kitap'tan krallık hakkı ile ilgili bizim şu ana kadar anlatılanları destekleyen pasajlar ve örnekler
  - bir devletin dağılmasına yol açan iç nedenler üzerine
  - egemen gücü kullananların görevleri üzerine
  - yasalar ve günahlar üzerine

  3) din:

  - tanrı'dan doğan krallık üzerine
  - eski ahit ile kurulan tanrı krallık üzerine
  - yeni ahit ile kurulan tanrı krallık üzerine
  - gökyüzü krallığına girmek için gerekli şeyler üzerine


  ***


  levıathan

  1) insan üzerine:

  - algı üzerine
  - tahayyül üzerine
  - tahayyüllerin birbirini izlemesi üzerine
  - konuşma üzerine
  - akıl ve bilim üzerine
  - iradi hareketlerin, genellikle duygular denilen, içsel başlangıçları ve bunların ifade edildiği sözler üzerine
  - diskur sonları üzerine
  - genellikle düşünsel denilen erdemler ve bunların karşıtı olan kusurlar üzerine
  - değişiklik bilgi konuları üzerine
  - kudret, değer, haysiyet, şeref ve liyakat üzerine
  - davranışların farklılığı üzerine
  - din üzerine
  - mutluluğu ve mutsuzluğu bakımından insanlığın doğal durumu üzerine
  - birinci ve ikinci doğa yasaları ve sözleşmeler üzerine
  - diğer doğa yasaları üzerine
  - kişiler, amiller ve kişileştirilmiş nesneler üzerine

  2) devlet üzerine:

  - bir devletin nedenleri, doğuşu ve tanımlaması üzerine
  - sözleşme ile kurulmuş egemenlerin hakları üzerine
  - sözleşmeyle kurulmuş değişik devlet türleri ve egemenliğin tevarüs edilmesi üzerine
  - pederşahi ve despotik hakimiyet üzerine
  - uyrukların özgürlüğü üzerine
  - siyasal ve özel bağımlı sistemler üzerine
  - egemen gücün kamu görevlileri üzerine
  - bir toplumun beslenmesi ve üremesi üzerine
  - tavsiye üzerine
  - toplumun yasaları üzerine
  - suçlar, mazeretler ve hafifletici nedenler üzerine
  - cezalar ve ödüller üzerine
  - devleti zayıflatan ve çökmesine yol açan şeyler üzerine
  - egemen temsilcinin şeyleri üzerine
  - tanrı'nın doğal krallığı üzerine

  3) hıristiyan bir devlet üzerine:

  - hıristiyan politikasının ilkeleri üzerine
  - kutsal kitab'ın cüzlerinin sayısı, eskiliği, amacı, otoritesi ve yorumları üzerine
  - kutsal kitab'ın cüzlerinde ruh, melek ve ilhamın anlamı üzerine
  - kutsal kitap'ta tanrı'nın krallığı, kutsal, mukaddes ve ayinin anlamı üzerine
  - tanrı'nın sözü ve peygamber üzerine
  - mucizeler ve onların faydası üzerine
  - kutsal kitap'ta ebedi hayat, cehennem, kurtuluş, ahiret ve günahtan kurtulmanın anlamı üzerine
  - ibrahim, musa, yüksek rahipler ve yahuda kralları'nda, tanrı'nın krallığı hakları üzerine
  - mübarek kurtarıcımız'ın makamı üzerine
  - ruhani iktidar üzerine
  - bir insanın gökyüzü krallığına kabul edilmesi için gerekenler üzerine

  4) karanlığın krallığı üzerine:

  - kutsal kitab'ın yanlış yorumlanmasından gelen manevi karanlık üzerine
  - demonoloji ve pagan dininin diğer kalıntıları üzerine
  - beyhude felsefe ve saçma geleneklerden gelen karanlık üzerine
  - bu karanlıktan elde edilen kazanç ve bu kazancın kime gittiği üzerine

  *****

  bu şekilde bi kıyas ayrıntıyı tek bir yerde dahi görseydim ne iki eseri birden alırdım, ne de aynı içeriği iki defa okumak zorunda kalırdım. hobbes ile ilgili zilyon yazı var sağda solda, bir kişi de çıkıp şu ayrıntıyı dillendirmemiş.