1. sözcüğün tamamının yinelenmesiyle değil, bir bülümünün sözcüğe yenniden eklenmesiyle oluşturulan ikileme türü. klasik dilbilgisinde pekiştirme olarak geçer. türkçe'de genellikle sözcüğün ilk hecesinin ilk ünsüz ve ünlüsünün yanına [p][r][s][m] seslerinden birinin getirilmesiyle oluşturulur. "kırmızı"-"kıpkırmızı" gibi. çoğunlukla önadlarda (sıfat) gözlemlense de adlarla da yarı ikilemeler yapılabilir. "bok"-"bombok" gibi.
    ugo