• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.50)
yaşadığım gibi - ahmet hamdi tanpınar
tanpınar'ın gazete ve dergilerdeki yazılarının derlenmesinden oluşan yaşadığım gibi 7 bölüm halinde düzenlenmiştir:
1. insan ve cemiyet, 2. insan ve ötesi, 3. üç şehir (istanbul, bursa, maraş), 4. paris tesadüfleri, 5. türk edebiyatı, 6. musıkî, 7. plâstik sanatlar.
bu yazıların çoğu deneme özelliği taşısa bile yine de tanpınar'ın türk kültürü, medeniyeti, edebiyatı, sanatlar, batı dünyası üzerindeki fikirleri bakımından önemli bilgiler ihtiva etmektedirler.
  1. "bu acayip 'buhran' kelimesinin ışığı altında bütün hayatımız bize tehlikeli bir cambazlık gibi görünüyor. iki minare arasında gerilmiş iplerde yürüyen o eski zaman hünerbazları gibi, artık muvazeneyi eşyanın veya hayatın kendisinde, yani bulunması tabii olan yerlerde değil, uzviyetimizin ve ruhumuzun çok anî intibaklarında arıyoruz."