1. parmenidesin öğrencisidir, hocasının görüşlerini paradokslarla savunmaya çalışmıştır. en önemli paradoksu "aşil ve kaplumbağa paradoksu"dur. buna göre aşil iyi bir koşucudur kaplumbağaya avans verir ve önden başlamasını söyler. yarış sırasında aşil kaplumbağanın başladığı yere geldiğinde kaplumbağa belli bir mesafe katetmiş olacaktır. bu sebeple tekrar kaplumbağanın ikinci konumuna geldiğinde kaplumbağa yine biraz yol almış olacaktır. bu böyle devam etse de hiçbir zaman aşil kaplumbağaya tam olarak yetişemeyecektir. buradan hareketle eğer mantıksal ya da matematiksel olarak hareketin var olduğunu düşünürsek aşil'in kaplumbağayı geçemeyeceğini düşünmemiz gerekir ki bu da saçmadır der.
    abi
  2. hocası parmenides ile aynı zamanda sevgili oldukları rivayet edilir. paradoksları matematikteki limit ve süreklilik konularının gelişmesi sayesinde geçen yüzyılda çürütülmüştür.