1. üçerli grup oluşturup ölmek-doğmak-yaşamak bağlamında tartışınız.

    (bkz: please elaborate)
  2. her şey zıddıyla vardır, bir şey değillenirse hiç olur , bir şeyi değillemeye yaran şey tersidir.
  3. gitmek
    zıddı-gelmek
    değili-gltmemek
    tersi-durmak şeklinde bir misal olabilir fakat zıddı ile tersi karışabilir ve hangi noktada ayrılırlar tam bir muamma gibi. bir şeyin zıddından bahsettiğimizde ona tam karşı ve eşit yükte bir eylemden bahsetmiş oluruz, tersi de buna çok benziyor, ikisinin ayrıdı zor. ama değili o eylemi yapmamayı kapsar, zıddı yahut tersi bir eylem yapmayı değil. bu noktada zıt ile ters kavramlarını açığa kavuşturup ayrımsamak gerek.