ziya paşa

Kimdir?

ziya paşa (d. 1829, istanbul - ö. 17 mayıs 1880, adana), türk yazar, şair ve devlet adamı. asıl ismi "abdülhamid ziyaeddin"dir.

eserleri
ziya paşa
zafername (1869, düzyazı şiir)
rüya (ölümünden sonra, 1910)
veraset mektupları (ölümünden sonra 1910)
eş'ar-ı ziyâ (ölümünden sonra şiir, 1880)
şiir ve inşa makalesi
defteri amal (anı niteliğinde)
terkîb-i bend (ziya paşa)
harâbât
 1. adana'nın ilk valisi. mezarı adana'da ulu camii yanındadır. çok güzel dizeleri vardır ama şu dizelerin yeri başkadır.

  "bin yıl yaşasan yine cihan bu. gerdiş bu, zemin bu, asuman bu."
 2. idrak-i meal bu küçük akla gerekmez
  zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez
 3. terkib-i bend ve terci-i bendi ile bilinen şair. hatta terkib-i bend denince de akla kendisi gelir. halbuki bu türün üstadı bağdatlı ruhi'dir.

  hikemi beyitleriyle bilinir. en çok hoşuma gidenlerden biri:

  nev-civân sevmekde ben pîrâni ta' yib eylemem
  hüsn olur kim seyr ederken ihtiyar elden gider

  (genç kızları seviyorlar diye yaşlı insanları ayıplamam. öyle güzellikler var ki insan bakarken iihtiyarligi/iradesi kaybolur.)

  ihtiyar kelimesini iki anlamda kullanmış şair. ilki irade anlamindaki, ikincisiyse bildiğimiz yaşlılık. böylece genç sevgiliye göz koyan adamın ya akli başından gitmiştir ya da artık onda ihtiyarlık kalmamış, gençleşmiştir manası veriyor.

  güzel bir tevriye ornegidir.
 4. "kalkın ey felahı vatan dediler kalktık.
  herkes oturdu biz ayakta kaldık.."
  ziya paşa
 5. kıymeti yeterince bilinmeyen hem ileri görüşlü hem vatansever bir aydın diye düşünüyorum.