1. "yüzün iki tarafından sarkan saç lülesi" mânâsına gelen zülf * ile "sevgili" mânâsına gelen yâr kelimesinin birleşmesi sonucu meydana gelen farsça tamlamadır. "sevgilinin saçı" mânâsına gelir.

    "zülfiyâra dokunmak" ise hatırlı bir kimse veya makâmı gücendirmek, darılıp gücenmesine yol açacak bir şey yapmak demektir.

    "zülfiyâra dokunan lâflar söyleyen* bir mebûsu* yaka paça götürüp* tutukluyor"*
    (ahmet kabaklı feat hevesli)
  2. arapça bir isim tamlaması olma özelliğinden dolayı esasen zülf-i yar şeklinde yazılan kelime öbeği.
  3. dokunmaya korktuğum guruh. allah onların şerrinden korusun, pek eleştiriksel olurlar.