abdal - youreads

  1. abdal, türk tasavvufunun daha radikal formlarında karşılaşılan en üst mânevî mertebenin bir adıdır.