akıl payı - youreads

  1. herhangi bir hususta düşünmek için ayrılması gereken ilgi ve zaman miktarını ifade eder.

    reklamcılık terminolojisinde, şirketlerin tüketicinin kafasında ne kadar yer ettiğini, tüketici nezdindeki imajını ifade eder.